Pensioen sparen of bedrijf verkopen?

Pensioen sparen of bedrijf verkopen?

Als ondernemer ben je voortdurend met vandaag en morgen bezig. Soms wordt daarbij de verre toekomst wel eens uit het oog verloren.

Later

Werknemers bouwen automatisch een pensioen op, waardoor ze later niet te veel hoeven in te leveren. Veel ondernemers zijn daar niet of nauwelijks mee bezig, waardoor ze of op hun pensioenleeftijd alleen AOW als inkomen overhouden, moeten blijven doorwerken of het bedrijf moeten zien te verkopen om financieel enigszins overeind te blijven. Nou is het niet altijd makkelijk om geld dat binnen het bedrijf ook goed gebruikt kan worden in een pensioenvoorziening te stoppen. Gelukkig zijn er accountants of boekhouders zoals Brockbernd die kunnen helpen de juiste afwegingen te maken.

Belasting

Onder bepaalde voorwaarden kan de pensioenvoorziening gelden als aftrekpost, waardoor de netto inleg vaak fors omlaag gaat. De belastingadviseur weet hier alles van en zal een aantal opties op tafel kunnen leggen, de verschillen laten zien en een goed advies geven, zodat ook de verre toekomst wat meer in het vizier rukt.

634543523

Partner

Dat is niet alles wat van belang is, want werkt de partner mee in het bedrijf dan kan het geen kwaad om een dubbele voorziening te treffen. Om tevens goed te informeren naar de financiële gevolgen wanneer een partner vroegtijdig komt te overlijden. Natuurlijk wil je daar niet mee bezig zijn, maar het is wel goed om dat toch te doen. Ook hier biedt de accountant inzicht in kosten, kansen, belastingvoordeel en uitkomsten. Dankzij allerlei regelingen en aftrekmogelijkheden, die de boekhouder op een rij kan zetten, kun je een keuze maken die zowel financieel als inhoudelijk bij jullie past. Voorkomen is namelijk altijd beter dan plotseling zonder inkomen komen te staan.

Wijs besteden

Een van de kunsten die een ondernemer moet beheersen, is het wijs besteden van de aanwezige financiële middelen. Wie alles op snelle winsten zet, zal later spijt hebben geen advies ingewonnen of gevolgd te hebben. Een bedrijf runnen is meer dan snel veel orders binnen slepen. Het vereist inzicht in de markt, kansen zien en een neus hebben voor het nieuwe. Het vereist echter ook overdenken voordat je geld uit geeft, bij de juiste mensen aankloppen voor advies en naar de lange termijn kijken. Een wijs ondernemer is een ondernemer die zich omringt met mensen die hun vak verstaan, die hem of haar helpen de juiste stappen te zetten of waar nodig om tijdig terug te keren van een eventuele dwaalweg. Wijsheid hoef je niet zelf in pacht te hebben, want wijsheid kun je ‘lenen’.

Regelingen

Je hoeft niet alle regelingen, mogelijkheden, aftrekposten, verplichtingen te kennen. Daarvoor huur je een accountancykantoor in. Hun ‘wijsheid’ gebruik je om er zelf beter van te worden. Dat is optimaal ondernemen.

Continue Reading

Maak het verschil met uw inkoopbeleid

Maak het verschil met uw inkoopbeleid

Als inkoper of aanbestedende dienst voor uw organisatie bent u niet alleen een belangrijke schakel binnen de organisatie, maar kunt u ook de wereld een klein stukje beter maken. Naast prijs en kwaliteit kunt u namelijk ook andere doelen nastreven in uw inkoop- of aanbestedingsbeleid. We behandelen hier vier punten waarmee u uw steentje kunt bijdragen.

Duurzaam inkopen

Bij duurzaam inkopen gaat het erom dat u producten en diensten inkoopt die nu en later goed zijn voor uzelf, mens en milieu. In het Engels noemen we dit ‘people, planet, profit’. Bij het selecteren van een product, dienst of leverancier kijkt u dus niet alleen naar het directe nut, maar ook naar de milieugerelateerde, sociale en economische gevolgen van uw aankoop. Dit doet u vooraf (bijvoorbeeld door tijdens de marktverkenning te inventariseren wat de markt biedt qua duurzaamheid), bij het opstellen van uw inkoop- of aanbestedingsdocument (door het opnemen van duurzame subgunningscriteria), bij het selecteren van uw product of dienst en tijdens de uitvoering van het werk (door te controleren of de duurzaamheidsafspraken ook worden nagekomen).

Innovatiegericht inkopen

Als u bij uw inkoopbeleid innovatie wilt bevorderen, kunt u dit het beste doen bij het opstellen van uw aanbestedingsdocument. U doet dit bij voorkeur door in het document aan te geven wat uw vraag of probleem is, niet door een verzoek tot het leveren van een product te doen. Daarbij is het van belang om zoveel mogelijk informatie aan te leveren en flexibele procedures op te stellen.

Sociaal inkopen

Sociaal inkopen heeft zowel internationale als nationale kanten. In Nederland wordt bij de Rijksoverheid ‘social return’ toegepast bij inkopen: het bieden van gelijke kansen aan zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kunt u doen door contracteisen op te stellen met bijzondere voorwaarden, zoveel mogelijk opdrachten te gunnen aan sociale werkvoorzieningsbedrijven en het opnemen van sociale subgunningscriteria in uw aanbestedingsdocument.

Internationaal richt sociaal inkopen zich op het terugdringen van dwangarbeid, slavernij en kinderarbeid. Mensenrechten, hoge arbeidsstandaarden en een eerlijk loon worden hierbij bevorderd. Leveranciers gaan de gehele inkoopketen na om te zien of er risico’s zijn deze gebieden. Bij opdrachten boven de Europese aanbestedingsdrempel mag u internationale sociale voorwaarden niet opnemen als subgunningscriterium, maar wel als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde. Bij het tekenen van het contract gaat u hierover met de leverancier in conclaaf en tijdens de uitvoering van het werk blijft u hierover in gesprek.

Betrek het MKB bij uw inkopen

Als u met name het MKB wilt stimuleren boven grote bedrijven, dient u hier al vroeg in het aanbestedingsproces rekening mee te houden. Natuurlijk is het niet toegestaan dat u bedrijven voortrekt bij aanbestedingen. Wel kunt u de administratieve lasten voor bedrijven zo laag mogelijk proberen te houden, waardoor het ook voor MKB’ers mogelijk wordt om in te schrijven. Het is hierbij handig om digitale platformen zoals Aanbestedingskalender.nl te gebruiken. Ook kunt u bij het stellen van eisen inzake technische capaciteit en financiële draagkracht rekening houden met mogelijke MKB-bedrijven die zich willen inschrijven. Tot slot is het met name voor het MKB van belang dat u op tijd betaalt en alle inschrijvers voldoende tijd gunt voor hun inschrijving.

Continue Reading

Klantsegmentatie, een essentieel onderdeel van uw debiteursmanagement

Klantsegmentatie, een essentieel onderdeel van uw debiteursmanagement

Voor een goed debiteurenbeheer kan het verstandig zijn niet elke klant of debiteur op dezelfde manier te benaderen. In de marketingwereld noemen we dit klantsegmentatie: het indelen van uw klanten in groepen, waarbij u elke groep op een andere manier behandelt. Veelal gebruiken we voor klantsegmentatie een systeem van drie of vijf klassen, waarbij we elke klant objectief indelen in groep A, B of C (en in het geval van een vijf-klassensysteem D en E).

Klanten objectief indelen

Voor het bepalen van uw kredietbeleid en uw klantsegmenten moet u kunnen beschikken over goede kredietinformatie. Dat zorgt ervoor dat u uw klanten kunt indelen in bijvoorbeeld drie groepen. U gebruikt hierbij objectieve cijfers, zodat u een eerlijk beeld krijgt. Hiervoor kunt u kredietbureaus inschakelen om in te schatten wat het kredietniveau van de debiteur is. Daarnaast kunt u ook uitgaan van de cijfers die u zelf in de loop van de tijd hebt verzameld met betrekking tot de omzetverwachting die u hebt van de klant en het betalingsgedrag dat zij hebben getoond in de afgelopen periode. Software die alles bijhoudt (zoals software voor debiteurenbeheer Debiteurnet) kan hier enorm bij helpen.

Zo kunt u uw klanten bijvoorbeeld opdelen in drie groepen: de A-, B- en C-klanten. A-klanten zijn de groep die snel (bijvoorbeeld binnen maximaal een week) betalen en bovendien zorgen voor een stabiele (nog beter: groeiende) omzet voor uw bedrijf. Deze klanten hebben veelal ook een hoge kredietscore van het kredietbureau gekregen. B-klanten betalen wat later (bijvoorbeeld tussen een week en drie weken), maar zorgen wel voor een stabiele omzet. Deze klanten zijn potentiële A-klanten. Tenslotte hebt u de C-klanten, die structureel laat betalen en weinig of steeds minder omzet genereren. Als u een kredietscore hebt opgevraagd, is dit de groep klanten met de laagste score.

De voordelen van klantsegmentatie

Een goede analyse van de klanten die u heeft en in welke groep zij zitten geeft u een duidelijk overzicht en kan de basis zijn van uw cashflowprognose. Als u weet welke klanten vaak te laat betalen, kunt u ze proactief benaderen om laat betaalde facturen tegen te gaan en hopelijk te voorkomen. Maar daarnaast geeft het ook een mooie basis voor een goed crediteurenmanagement, dat voor meerdere afdelingen van uw bedrijf van toepassing is. Zo kunt u met een goede klantsegmentatie uw sales- of commerciemanagers aansturen om meer klanten van een bepaald type te vinden of juist met andere klanten striktere betalingsrichtlijnen te bespreken. Ook uw marketingcampagnes kunt u efficiënter maken door verschillende boodschappen te gebruiken voor verschillende doelgroepen. Een goede klantsegmentatie ondersteunt bovendien ook uw debiteurenteam: dat weet hoe zij elke specifieke klant het beste kan benaderen. Bovendien kunt u met een goede klantsegmentatie goed inschatten waar uw risico’s en kansen liggen in uw klantenbestand en kunt u op basis daarvan prioriteiten stellen.

Continue Reading

De dynamiek van techniek

De dynamiek van techniek

De maatschappij is nooit klaar met ontwikkelen. We zijn non-stop op zoek naar nieuwe manieren om het leven zo comfortabel mogelijk te maken. Binnen het bedrijfsleven staat het ontwikkelen van kostenbesparende technieken hoog op de prioriteitenlijst.

Techniek wereldwijd

Doordat de vraag naar technologische oplossingen steeds meer toeneemt, speelt het beschikken over zoveel mogelijk kennis een steeds grotere rol in ons maatschappelijke leven. Wereldwijd worden er regelmatig bijeenkomsten gehouden waarbij geleerden de koppen bij elkaar steken. Ze discussiëren over hoe ze vernieuwing en de ontwikkeling van technologie een nieuwe impuls kunnen geven. In Europa wordt bijvoorbeeld het World Economic Forum gehouden en in Japan is dat het Sience and Technology in Society Symposium.

Duurzaamheid en technologie

Op een maatschappelijk verantwoorde manier leven met daarbij het oog op de toekomst, noemen we duurzaamheid. Mens en milieu zijn onze toekomst. Onze toekomst moeten we veilig stellen door zorgvuldig met deze zaken om te gaan. Daarom is duurzaamheid de laatste jaren terecht een hot topic. Duurzaamheid en technologie gaan hand in hand. Voorbeelden van de combinatie van technologie en duurzaamheid zijn: de ontwikkeling van de hybide- en elektromotor en waterstoftechnologie.

Technologie is niet vanzelfsprekend

Natuurlijk is het ontwikkelen van een nieuwe techniek niet iets wat erg eenvoudig is. Maar wat mogelijk nog lastiger is, is het bedenken van nieuwe technologie. Het is voor wetenschappers en technologen een hele uitdaging om inspiratie te krijgen voor het bedenken en uitvoeren van nieuwe ontwikkelingen.

De programmeur en technologie

Een van de onmisbare elementen van hedendaagse technologische ontwikkelingen, is de programmeur. De programmeur ontwikkelt software voor bedrijven, games en apps. Zij maken gebruik van programmeertalen als SQL, HTML en JAVA. Een programmeur werkt vaak voor grote softwarebedrijven, maar kan ook als free-lancer ingehuurd worden (bijvoorbeeld bij personalprogrammer.nl.

Werken in de techniek

‘De techniek heeft de toekomst’, is een van de vele leuzen die je tegenkomt op websites die mensen proberen te overtuigen om de techniek in te gaan. Ben je van plan de techniek in te gaan, dan ben je er nog niet. Er is een enorm breed aanbod van verschillende technische studies, denk aan chemische technologie of als programmeur in de IT-branche. Op zowel MBO, HBO als universitair niveau worden er banen in de technologie aangeboden. Omdat techniek altijd in ontwikkeling is, ben je nooit uitgeleerd als je werkzaam bent in de techniek. Je zult dan ook continu cursussen en opleidingen moeten volgen om je kennis actueel te houden.

Continue Reading

De meest voorkomende inbraakmethoden

De meest voorkomende inbraakmethoden

Ongemerkt kun je een dief gelegenheid geven je huis in te breken. Hoe vaak trek jij bijvoorbeeld de deur ‘even’ achter je dicht om een snelle boodschap te halen? Een inbreker heeft ‘even’ nodig om je huis binnen te sluipen. Met deze tips ben jij dit keer de ongenode gast te snel af.

Open deur

Als je ramen en deuren niet sluit als je de woning verlaat, maak je het een inbreker wel heel erg makkelijk om binnen te komen. Deze gelegenheidsinbraken worden vaak gepleegd door personen uit jouw eigen directe buurt. Sluit dus altijd je ramen en deuren. Draai je deur op slot om te voorkomen dat de sleuf van het slot met behulp van een stuk plastic terug gedrukt kan worden. Deze inbraakmethode wordt de ‘flippermethode’ genoemd. Een andere methode is de ‘hengelmethode’ waarmee met een ijzeren voorwerp door de brievenbus aan de deurkruk wordt gehengeld. Deze inbraakmethodes wend je af door de deur op slot te draaien en er eventueel een veiligheidsstip (secustrip) te plaatsen. Laat je sleutel ook niet in het sleutelgat zitten. Een inbreker komt er eenvoudig bij door het intikken van een raampje of er een gat onder te boren.

Ramen vergrendelen

Alle ramen (ook de kleintjes) kunnen vergrendeld worden met sloten en raamboompjes. Sluit ze consequent af en verwijder de sleuteltjes. Een slotenmaker zoals Slotenservice Molsberger kan hang- en sluitwerk plaatsen volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Sloten controle door slotenmaker

Een cilinder die uit het slot steekt, kan met een tang worden afgebroken. Deze inbraakmethode komt vaak voor. Het wordt de Bulgaarse methode genoemd. Met veiligheidsbeslag waarmee de cilinder niet meer dan 3 mm uitsteekt, zal het voor een inbreker niet meer de moeite waard zijn er zijn tijd aan te spenderen. Laat alle sloten controleren op veiligheid door een slotenmaker. Zijn expertise en ervaring dragen bij aan een adequate inbraakpreventie.

Altijd thuis

Als je op vakantie gaat, kun je op verschillende manieren ervoor zorgen dat je huis bewoond lijkt. Zorg voor een goede verlichting in en rond het huis. Tijdschakelaars zijn handige hulpmiddelen om de dief op een verkeerd been te zetten. Vraag de buren regelmatig een kijkje te nemen. Zorg dat de post wordt opgehaald. Dure spullen haal je uit het zicht. Met een koevoet is een raam snel ingeslagen en je kunt je waardevolle eigendommen gedag zwaaien.

Mag ik even binnen komen?

De babbeltruc wordt veel bij ouderen gebruikt om het huis binnen te dringen. Plaats een stevige kierstandhouder met SKG logo en laat niet zomaar vreemden binnen. Het SKG logo staat voor Stichting Kwaliteit Gevelbouw en biedt weerstand tegen inbraak. 1 tot 3 sterren geven aan in hoeverre het product inbraakwerend is.

Alarm beveiliging

Een alarmsysteem kan een extra veilig gevoel geven. Vaak schrikt de aanwezigheid ervan de inbreker al af. Als hij toch weet in te breken, dan zorgt het alarmsysteem er wel voor dat hij gauw de benen wil nemen. Er zijn vele soorten alarmsystemen. Je kunt je laten informeren door een slotenmaker welk systeem het beste past in jouw budget en persoonlijke woonsituatie.

Continue Reading